MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

EXPOMAKINA.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme 13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Gereği İnternet Üzerinden Gerçekleştiren Satışlar İçin Sözleşme Yapılması Zorunluluğuna İstinaden Düzenlenmiş Olup, Maddeler Halinde Aşağıdaki Gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu Sözleşmenin Konusu, SATICI'nın, ALICI'ya Satışını Yaptığı, Aşağıda Nitelikleri ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı ve Teslimi ile İlgili Olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin Kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan:     EXPOMAKINA.COM (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres:      Barbaros Mah. Güniz Sokak 36/9 Çankaya / Ankara 
Telefon:   0312 426 16 60(PBX) 
Email:      info@expomakina.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri Olarak www.expomakina.com Alışveriş Sitesine Üye Olan Kişi.
Üye Olurken veya Sipariş Verirken Kullanılan Adres ve İletişim Bilgileri Esas Alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Siparişin Sonlandığı andaki Bilgilerden Oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te Belirtilen Sözleşme Konusu Ürün veya Ürünlerin Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli ile Teslimata İlişkin Tüm Ön Bilgileri Okuyup Bilgi Sahibi Olduğunu ve Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Beyan Eder.

4.2 - Sözleşme Konusu Ürün veya Ürünler, Yasal 30 Günlük Süreyi Aşmamak Koşulu İle Her Bir Ürün İçin ALICI'nın Yerleşim Yerinin Uzaklığına Bağlı Olarak Ön Bilgiler İçinde Açıklanan Süre İçinde ALICI veya Gösterdiği Adresteki Kişi/Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre ALICI’Ya Daha Önce Bildirilmek Kaydıyla en Fazla 10 Gün Daha Uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme Konusu Ürün, ALICI'dan Başka Bir Kişi/Kuruluşa Teslim Edilecek ise, Teslim Edilecek Kişi/Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden Hepsi Teknoloji Sorumlu Tutulamaz.

4.4 – SATICI, Sözleşme Konusu Ürünün Sağlam, Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve Varsa Garanti Belgeleri ve Kullanım Kılavuzları ile Teslim Edilmesinden Sorumludur.

4.5 - Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı İçin İşbu Sözleşmenin İmzalı Nüshasının SATICI'ya Ulaştırılmış Olması ve Bedelinin ALICI'nın Tercih Ettiği Ödeme Şekli ile Ödenmiş Olması Şarttır. Herhangi bir Nedenle Ürün Bedeli Ödenmez veya Banka Kayıtlarında İptal Edilir ise, EXPOMAKINA.COM Ürünün Teslimi Yükümlülüğünden Kurtulmuş Kabul Edilir.

4.6- Ürünün Tesliminden Sonra ALICI'ya Ait Kredi Kartının ALICI'nın Kusurundan Kaynaklanmayan Bir Şekilde Yetkisiz Kişilerce Haksız Veya Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması Nedeni İle İlgili Banka Veya Finans Kuruluşun Ürün Bedelini SATICI'ya Ödememesi Halinde, ALICI'nın Kendisine Teslim Edilmiş Olması Kaydıyla Ürünün 3 Gün İçinde SATICI'ya Gönderilmesi Zorunludur. Bu Takdirde Nakliye Giderleri ALICI'ya Aittir.

4.7- SATICI Mücbir Sebepler Veya Nakliyeyi Engelleyen Hava Muhalefeti, Ulaşımın Kesilmesi Gibi Olağanüstü Durumlar Nedeni İle Sözleşme Konusu Ürünü Süresi İçinde Teslim Edemez İse, Durumu ALICI'ya Bildirmekle Yükümlüdür. Bu Takdirde ALICI Siparişin İptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali İle Değiştirilmesini, ve/veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesi Haklarından Birini Kullanabilir. ALICI'nın Siparişi İptal Etmesi Halinde Ödediği Tutar 10 Gün İçinde Kendisine Nakden ve Defaten Ödenir.

4.8- Garanti Belgesi İle Satılan Ürünlerden Olan Veya Olmayan Ürünlerin Arızalı Veya Bozuk Olanlar, Garanti Şartları İçinde Gerekli Onarımın Yapılması İçin EXPOMAKINA.COM'a Gönderilebilir, Bu Takdirde Kargo Giderleri EXPOMAKINA.COM Tarafından Karşılanacaktır.

4.9- İşbu Sözleşme, SATICI Tarafından ALICI'ya Faks veya E-posta Yoluyla Ulaştırılmasından Sonra Geçerlilik Kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün Kendisine Veya Gösterdiği Adresteki Kişi/Kuruluşa Tesliminden İtibaren (7) Gün İçinde Cayma Hakkına Sahiptir. Cayma Hakkının Kullanılması İçin Bu Süre İçinde SATICI'ya Faks,E-posta Veya Telefon İle Bildirimde Bulunması Ve Ürünün İlgili Madde Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde 3. Kişiye Veya ALICI'ya Teslim Edilen Ürünün SATICI'ya Gönderildiğine İlişkin Kargo Teslim Tutanağı Örneği İle Fatura Aslının İadesi Zorunludur. Bu Belgelerin Ulaşmasını Takip Eden 7 Gün İçinde Ürün Bedeli ALICI'ya İade Edilir. Fatura Aslı Gönderilmez İse KDV ve Varsa Sair Yasal Yükümlülükler İade Edilemez. Cayma Hakkı Nedeni İle İade Edilen Ürünün Kargo Bedeli ALICI Tarafından Karşılanır.

Niteliği İtibariyle İade Edilemeyecek Ürünler , Tek Kullanımlık Ürünler, Kopyalanabilir Yazılım Ve Programlar, Gizli Bozulan Veya Son Kullanım Tarihi Geçen Ürünler İçin Cayma Hakkı Kullanılamaz. Her Türlü Yazılım ve Programlar, DVD, VCD, CD Ve Kasetler, Piller, Sarf Malzemeler ( Toner, Kartuş, Şerit vb.) Ve Cayma Hakkının Kullanılması, Ürünün Ambalajının AÇILMAMIŞ, BOZULMAMIŞ ve Ürünün KULLANILMAMIŞ Olması Şartına Bağlıdır.

Ayrıca, Tüketicinin Özel İstek ve Talepleri Uyarınca Üretilen veya Üzerinde Değişiklik yada İlaveler Yapılarak Kişiye Özel Hale Getirilen Mallarda Tüketici Cayma Hakkını Kullanamaz.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin Kredi Kartı veya Benzeri Bir Ödeme Kartı İle Yapılması Halinde Tüketici, Kartın Kendi Rızası Dışında ve Hukuka Aykırı Bir Biçimde Kullanıldığı Gerekçesiyle Ödeme İşleminin İptal Edilmesini Talep Edebilir. Bu Halde, Kartı Çıkaran Kuruluş İtirazın Kendisine Bildirilmesinden İtibaren 10 Gün İçinde Ödeme Tutarını Tüketiciye İade Eder.

Borçlunun Temerrüde Düşmesi Halinde, Borçlu Borcun Gecikmeli İfasından Dolay Alacaklının Oluşan Zarar ve Ziyanını Ödemeyi Kabul Eder.

İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca İlan Edilen Değere Kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın Yerleşim Yerindeki Tüketici Mahkemeleri Yetkilidir.

Siparişin Sonuçlanması Durumunda ALICI İşbu Sözleşmenin Tüm Koşullarını Kabul Etmiş Sayılacaktır.